Pôda

Zmeny v našom životnom prostredí nám naznačujú nutnú potrebu zmeny nášho prístupu k hospodárenia v krajine – na pôde, aby sme dokázali zlepšiť hospodárenie s vodou nielen na poľnohospodárskej pôde, ale aj v lesoch. Je potreba adaptovať krajinu a znížiť negatívne dopady civilizácie na životné prostredie.

Pochopme pôdny profil

Úzke prepojenie biologickej aktivity pôdy, koreňového systému rastlín a organicko-minerálneho komplexu, ktorý nazývame pôda je výsledkom evolúcie za 450 miliónov rokov. Fotosyntéza je základný zdroj energie, ktorú využívajú vyššie rastliny je stará zhruba 2 miliardy rokov.

Človek, ktorý je na začiatku poznanie, predpokladá, že môže tento systém riadiť. Môže, keď bude rešpektovať procesy vďaka ktorým je na tejto planéte. Zmeny v životnom prostredí, ktoré sa formovali miliardy rokov, v porovnaní s pamäťou jednej ľudskej generácie, sú neporovnateľným časovým úsekom. Preto si dnes nedokážeme mnohé veci zďaleka predstaviť. Človek nevytvoril životné prostredie, v ktorom sa vyvinul, človek nevytvoril pôdu.

Chovajme sa preto ku krajine, k pôde, ktorá je jej súčasťou ako k niečomu veľmi cennému. Ako ku uživotu.