Bourgault FMS CD 872-6Bourgault FMS CD 872-6

NoTill seci stroj Bourgault FMS CD 872-6

 Sejba hustosiatych plodín
 Bez potreby základného spracovania pôdy
 Vysoká priechodnosť rastlinnými zvyškami na povrchu
 Pôdoochranná technológia šetriaca čas a spotrebu palív