Porast medziplodinPorast medziplodin

Porast bohatej medziplodinovej zmesi pre väčšiu biodiverzitu koreňov, lepšie štruktúru pôdy a ako zdroj energie.

Každý druh ma svoju špecifikáciu. Naučme sa využívať potenciál rastlín.