SEJBA StripTill

Služby siatie – technológia sejby sejacou kombináciou s pásovým spracovaním pôdy a presným výsevom Väderstad TEMPO

Poskytovanie poľnohospodárskych služieb pri zakladaní a hnojení porastov ( v súčasnosti vieme technológiou Strip Till založiť všetky poľnohospodárske plodiny pestované v slovenských poľnohospodárskych podnikoch ) spolupráca so spoločnosťou Syncra s.r.o.

Pôdoochranná technológia – jednoducho bez komplikácií … StripTill po raži… Lokalita Trhoviště, sejba zrnovej kukurice po raži, 100 kg močoviny pod pätu, výsevok 80 000 jedincov.