Ponuka služieb

PORADENSTVO PRECHODU NA REGENERATÍVNE HOSPODARENIE PRE SLOVENSKOaj ČESKO – prídeme za Vámi

CENNÍK PORADENSTVO SK 2023

ceník pro Českou republiku CENÍK PORADENSTVÍ PRO ČR

ZDE: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb SK

ZDE: Smluva o poskytovaní poradenských služeb CZ – připravujeme