Aktívne koreneAktívne korene

Aktívne korene medziplodin zásobujúce pôdnu biotu uhlíkom a pracujúci na štruktúre pôdy (foto z 10.12.2020)
Podstatné je, nezaorávat medziplodinu pred zimou. Nezaklápat orbou. Nechať pôsobiť starostlivo zvolenú Kořenově pestrú zmes až do jari. Symbióza koreňového systému a pôdne bioty nám zlepšuje potrebnú drobivosť pôdy, vodostálost agregátov a tým zároveň zvyšuje kvalitu siatie následných plodín, najmä v prípade vymrzajících zmesí v jarnom období. Týmto prístupom sa prejaví návrat nákladov na medziplodinu. Mechanické zaklopenie medziplodiny orbou, či jej časné ukončenie, znehodnotí významnú časť energie vloženej do tohto systému a výsledok bude málo efektívny.