SEJBA NoTill

Služby sejby – technológia sejby priama sejba NoTill sejacím strojom BOURGAULT FMS CD 872-6

Leták priame sejby NoTill

Leták ceník Bourgault FMS CD 872 služba priame sejby

Leták priama sejba do strniska Bourgault FMS CD 872

Služby NoTill sejby

Sejba medziplodin do strniska po kukurici a po obilninách

Výhody a prínosy technológie

 • Sejba hustosiatych plodín
 • Bez potreby základného spracovania pôdy
 • Vysoká priechodnosť rastlinnými zvyškami na povrchu
 • Pôdoochranná technológia šetriaca čas a spotrebu palív
 • Efektívne cielené hnojenie s vyššou účinnosťou živín
 • Zlepšenie rentability pestovania a hospodárskeho výsledku znížením nákladov a vyšším výnosom
 • Menej prejazdov, úspora času a pracovnej sily 

Základné technické parametre sejby

 • šírka pracovného záberu 6,1
 • cielená aplikácia hnojiva pomocou MRB do medziriadku
 • sejba monodiskovou výsevnou pätkou s hydraulickým prítlakom
 • medziriadková vzdialenosť 19,05 cm
 • objem zásobníka 7200 l (delený 2150/1350/3700 l)
 • aplikácia hnojiva (kombinácie hnojív) či biostimulantov pod pätu
logo