Technológia pestovania

Biologické spracovanie pôdy koreňmi medziplodin

Pôda – živý ekosystém

Úzke prepojenie biologickej aktivity pôdy, koreňového systému rastlín a organicko-minerálneho komplexu, ktorý nazývame pôda je výsledkom evolúcie za 450 miliónov rokov.

Fotosyntéza – základný zdroj energie, ktorú využívajú vyššie rastliny je stará asi 2 miliardy rokov. Človek, ktorý je na začiatku poznania predpokladá, že môže tento systém riadiť. Môže, ale musí rešpektovať procesy vďaka ktorým sa ocitol na tejto planéte. Fyzika, chémia, biológia sú vedy vďaka, ktorým spoznávame ako funguje naše prostredie, náš svet. Vďaka nim môžeme popísať už mnohé procesy, ktoré prebiehajú v pôde a sú spojené aj s jej obhospodarovaním.

Vyššie rastliny prostredníctvom fotosyntézy premieňajú slnečnú energiu, ktorú využívajú na tvorbu cukrov. Základnej organickej látky slúžiacej ako zdroj energie. Prostredníctvom koreňového systému ich vylučujú do pôdy aby nakŕmili nespočetné miliardy pôdnych mikroorganizmov. Tie naopak s vďačnosťou prostredníctvom svojich enzýmov uvoľňujú živiny z minerálneho podielu pôdy a rozkladom odumretej biomasy. Zároveň pomáhajú budovať štruktúru pôdy a držať ju pohromade prostredníctvom látok rozhodujúcich o vodostálosti agregátov.

Jednoduché riešenia sú najefektívnejšie

Aktívny, živý koreňový systém zásobuje mikrobiálny život v pôde životodarnou energiou. Uhlíkom, ktorý je základným stavebným prvkom organickej hmoty. Nasýtené spoločenstvá pôdnych baktérií a húb pracujú usilovnejšie a sprístupňujú rastlinám viac živín a vody. Zvýšená produkcia tmelivých látok mikrobiotou podporuje vodostálosť agregátov. Prosperujúci koreňový systém sa rozvíja rýchlejšie a hlbšie. Rastliny preto prosperujú a lepšie plnia funkciu zásobovania energiou a ochranného krytu pôdy. Znižujú neproduktívny výpar a prehrievanie povrchu pôdy pričom zároveň chránia pôdu pred eróziou. Jednoduché a stačí iba nenechávať pôdu bez porastu. Koreňový systém rastlín spracuje pôdu za nás.

Systematický prístup pestovania bez kyprenia umožňuje neustále využívať vytvorenú pórovitosť v pôde a tým zabezpečiť rýchle osídlenie pôdneho profilu koreňovým systémom ďalšieho porastu. Pôdne póry umožňujú celoročne efektívne zvýšiť zasakovanie zrážkovej vody, zvyšovanie zásoby pôdnej vlahy a nepretržitú dodávku vzduchu.

Rozkladajúci sa koreňový systém je zdrojom rýchloprijateľných živín v organickej forme. Znižuje sa tak potreba externej dotácie živín v minerálnej forme priemyselnými hnojivami. Kľudový stav pôdneho profilu v jednotlivých zónach zvyšuje biodiverzitu kmeňov baktérií a pôdnych húb. Nedochádza k tak výrazným populačným explóziám nežiadúcich kmeňov húb a teda sa znižuje tlak chorôb.

Rastlinné zvyšky sa rozkladajú najrýchlejšie za prístupu vzduchu. Takže ich zapravovanie do hĺbky predlžuje interval rozkladu čím znižuje ich využitie ako zdroja živín a základu pre stabilizáciu štruktúry pôdy.

Všetko so všetkým súvisí. To je základné pravidlo v ekosystéme pôdy. Čokoľvek nejakým spôsobom dostaneme do nerovnováhy následne spôsobuje nežiadúce zmeny. Na konci je snaha bez efektu alebo náklad bez adekvátneho výnosu.