Budúcnosť poľnohospodárskej výroby je zdravá pôda plná života

Máme budúcnosť vo svojich rukách

Priemyselné poľnohospodárstvo je dobré pre súčasnosť, ale nie je vhodné pre budúcnosť našich detí.

Návrat k podstate teda k biologickému spracovaniu pôdy bez zbytočného mechanického zásahu je najrozumnejšou cestou ako zo živej pôdy neurobiť mŕtvu pôdu. Rozmanitosť pôdnych organizmov ich symbióza s koreňovým systémom, citlivý prístup k výžive pôdy a následne k výžive porastov sú cestou nápravy. Máme riešenie, ktoré nám ponúka sama príroda so svojimi zákonitosťami. Jednoduché, efektívne, komplexné a najmä udržateľné. Poďme zmeniť náš prístup a inšpirujme sa aby sme sa nemuseli hanbiť pred budúcimi generáciami.