Repka ozimná – jednoduchá plodina si žiada jednoduchú agrotechniku

Silný koreň – predpoklad uspokojivého výnosu a rentabilnej produkcie, 31.10.2018

Cieleným zjednodušením agrotechniky pestovania repky ozimnej, možno dosiahnuť vyššiu stabilitu výnosov. Napriek tvrdeniu odbornej i laickej verejnosti, repka nie je náročná plodina.

Odkaz na celý článok tu: http://www.agroporadenstvo.sk/index.php?pl=86&article=2228

Repka pri ceste. Nikto ju nehnojil, nikto nekypril pôdu a predsa je krajšia ako na mnohých pozemkoch, 07.05.2020