Visegrad fund project ID: 22020162

Soubor přednášek pro studenty i zemědělskou praxi

Dovolujeme si Vám představit Visegradský projekt SPU Nitra a Mendelovy univerzity, kde jsme se také zúčastnili. V odkazu najdete podrobnější informace, přednášky, texty ve 4 jazycích a v angličtině o nových půdoochranných technologiích.

Témata přednášek V4:

1. Využití nástrojů projektového řízení při zlepšování vodního managementu v půdě

2. Živý ekosystém – půda – produkční a mimoprodukční funkce

3. Biologická aktivita půdy pro zlepšení vodního managementu v půdě

4. Inovativní technologie pro biologické zpracování půdy (meziplodiny, biostimulace)

5. Půdoochranné pěstitelské postupy pro zlepšení struktury půdního profilu

6. Inovace v technice pro trvale udržitelné zemědělství

7. Výhody využívání půdoochranných technologií v těžkých půdách

8. Zmírnění fyzikální a chemické degradace půdy kondicionováním půdy

Odkaz na soubory všech zúčastněných zemí V4:

https://www.watermanagementinsoil.eu/lectures-presentations